Brukervilkår

Innledning 

Velkommen til Frami. Vi ønsker at du blir kjent med dine rettigheter og våre rettigheter ved bruken av Tjenesten (som beskrevet nedenfor).  

Ved å opprette en brukerkonto inngår du en avtale med Frami Activity AS (Heretter Frami) og aksepterer dermed medlemsvilkårene. 

Frami er en treningsapplikasjon og fordelsprogram levert av Frami Activity AS som gir deg som bruker mulighet til å opptjene poeng basert på din treningsaktivitet og utførelse av utfordringer som andre medlemmer, bedrifter, Frami og samarbeidspartnere gjør tilgjengelig på appen hvoretter du kan bruke dine opptjente poeng til å låse opp eksklusive rabatterte (1-100%) varer, tjenester og opplevelser hos våre partnere. Effektiv og tilpasset kommunikasjon bidrar til høyest mulig poengsparing og gir deg et bedre insentiv for å trene mot klare mål. Dette gjøres ved at du gjennom å benytte deg av appen samtykker til at vi bruker din informasjon til å skreddersy tilbud på tjenester og opplevelser til deg.  

Her er et lite sammendrag: 

 • Din personlige informasjon er veldig viktig for oss. Se hvordan vi samler inn og bruker din personlige informasjon i vår Privacy Policy.  
 • Du kan kansellere ditt abonnement eller slette din Brukerkonto til enhver tid.  
 • Du eier ditt eget Innhold, men gir oss en rett til å bruke Innholdet.  
 • Vi forventer at du er respektfull når du benytter deg av Tjenesten, og vi kan fjerne deg fra Tjenesten eller gjøre andre beføyelser mot din Brukerkonto dersom du opptrer på en upassende måte, på annet vis krenker andre brukere eller bryter med vårt ordensreglement. 
 • Frami er ikke ansvarlig for dine aktiviteter i større grad enn hva loven foreskriver, og vi stiller ingen garantier.  
 • Vi ønsker din tilbakemelding, og du tillater oss å bruke denne.  
 • Det er mange måter å få tak i oss dersom du har spørsmål eller trenger hjelp. Se på «Contact us» – ikonet på vår nettside eller i Appen.  

Avtalen  

FRAMI sin nettside, andre relaterte mobile applikasjoner og tjenester (heretter; «Tjenesten») er gjort tilgjengelig for deg av Frami Activity AS (Heretter «FRAMI»), med registrert adresse hos Gildevangen 16 A, 0585, Oslo, Norge, og er underlagt Frami sine brukervilkår (heretter; «Vilkårene»), og er i samsvar med FRAMI Privacy Policy.   

Mer informasjon om Tjenesten finner du på https://frami.eco/. Ved å benytte deg av Tjenesten aksepterer du Vilkårene slik de er fremlagt her. Ved å få tilgang til, bruke, laste opp eller laste ned informasjon eller materiale til eller fra Tjenesten, eller ved å indikere ditt samtykke til Vilkårene ved å opprette en brukerkonto, klikke på «Opprett ny brukerkonto», eller hvilken som helst lignende mekanisme, samtykker du til våre Vilkår. Vennligst ikke benytt deg av Tjenesten dersom du ikke godtar Vilkårene.  

Dersom du får tilgang til Tjenesten på vegne av et selskap eller organisasjon, representerer du også at du har myndighet til å binde selskapet eller organisasjonen til våre brukervilkår og de dermed er fullt ut bundet av disse. Dermed vil betegnelsen «du» i denne sammenheng referere til selskapet eller organisasjonen. Dersom du ikke har slik myndighet, ber vi deg om å ikke benytte deg av Tjenesten 

Skulle vi endre våre Vilkår i fremtiden vil du få tilsendt en e-post til e-postadressen du har registrert hos oss hvor vi informerer om endringen og hva den innebærer. De nye brukervilkårene anses for å være godtatt dersom du ikke aktivt, og innen 60 dager, avslutter din brukerkonto hos oss.  

Denne avtalen er skrevet på norsk. I den grad den oversatte versjonen står i konflikt med norske versjonen, vil den norske versjonen ha forrang ved tolkningstvil.  

Frami Tjenesten kan ikke leveres og avtalen som beskrevet i disse brukervilkårene, kan ikke fullføres uten at Frami behandler din brukerdata, inkludert din lokasjonsdata. Behandlingen av data du deler med Frami, inkludert lokasjonsdata, er essensiell for funksjonaliteten til Tjenesten vil tilbyr og er en nødvendig del av vår utførelse av avtalen vi har med deg. Frami vil ikke bruke denne informasjonen i større utstrekning enn hva som er strengt nødvendig for funksjonaliteten til Tjenesten.  

Kundedialog: 

For å administrere medlemsavtalen kan vi sende deg periodisk e-post og i enkelte tilfeller SMS. Dette kan for eksempel være oversikt over kampanjer, informasjon relatert til events, dine poeng, Rewards, mm. Les mer i vår personvernerklæring.  

Hvilke partnere du ønsker å motta dialog fra og grad av personalisering kan du selv styre i Tjenesten.  

Innhold og Atferd 

Innhold 

4. VÅRT INNHOLD – IMMATERIELLE RETTIGHETER 

4.1 Alt innhold på Tjenesten eies, om ikke annet angis, av Frami.  

4.2 Tjenestens innhold er beskyttet av opphavsrettslige, varemerkerettslige og andre immateriellrettslige bestemmelser. Brukere gis ikke ved noe tilfelle rett til å bruke Tjenestens innhold på annen måte enn i henhold til Brukervilkårene. 

4.3 Når ikke noe annet angis krever gjengivelse, publisering, bearbeidelse, overføring, lagring eller annen anvendelse av innholdet på Tjenesten, forutgående skriftlige godkjennelse fra Frami. Unntak gjøres for tilfeldig lagring på datoer eller utskrift for personlig bruk. 

4.4 Bruk av varemerker og logotyper som forekommer på nettsiden, forutsetter Frami eller andre berørte rettighetsinnehaveres forutgående skriftlige samtykke. 

Med unntak av det som er uttrykkelig tillatt av gjeldende lov eller autorisert av Frami eller gjeldende tredjeparts tjenesteleverandører eller annonsører, samtykker du til å ikke modifisere, leie, lease, låne ut, selge, distribuere eller lage avledede verk (derivatverk) basert på Tjenesten, programvaren eller innholdet som er tilgjengelig på Tjenesten (annet enn innhold du kan sende inn), helt eller delvis. 

Hyperlinker 

Frami sin nettside kan inneholde hyperlenker til nettsider som eies og er levert av tredjeparter. Din bruk av slike lenker innebærer at du forlater Frami Activity AS sin Tjeneste. 

Frami råder ikke i noe tilfelle over utformingen av, eller kan påvirke innholdet på, nettsider som er levert av tredjeparter. 

At Frami tilbyr slike lenker innebærer ikke at Frami stiller seg bak eller har ansvar for informasjonen, produktet eller tjeneste som tilbys via hyperlenken. 

Ettersom Frami Activity AS ikke har ansvar for håndtering og personvern av din personlige informasjon på tredjeparters nettsider, anbefaler Frami deg å lese de vilkår og betingelser som gjelder for ditt bruk av slike nettsider. Bruk av sider tilhørende tredjeparter skjer utelukkende på brukerens risiko. 

Immaterielle rettigheter 

Du forstår og godtar at Tjenesten, all nødvendig programvare som brukes i forbindelse med Tjenesten (hvis noen), alle aggregerte data basert på Innhold på Tjenesten, og alt Innhold som er tilgjengelig eller gjort tilgjengelig på Tjenesten, inneholder åndsverk, immaterielle rettigheter og konfidensiell informasjon som er beskyttet av gjeldende immaterielle rettigheter og andre lover. Med unntak av det som er uttrykkelig tillatt av gjeldende lov eller autorisert av Frami eller gjeldende tredjeparts tjenesteleverandører eller annonsører, samtykker du i å ikke modifisere, leie, lease, låne ut, selge, distribuere eller lage avledede verk (derivatverk) basert på Tjenesten, programvaren eller innholdet som er tilgjengelig på Tjenesten (annet enn innhold du kan sende inn), helt eller delvis. 

Frami gir deg en personlig, tilbakekallbar, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar og ikke-eksklusiv rett og lisens til å få tilgang til og bruke tjenestene; forutsatt at du ikke (og ikke lar noen tredjepart) kopiere, modifisere, lage et avledet verk (derivatverk) fra, reversere, «reverse assemble» eller på annen måte forsøke å oppdage kildekode, selge, tildele, underlisensiere, gi en sikkerhetsinteresse i eller på annen måte overføre rettigheter til tjenestene, unntatt der det er tillatt ved lov. Du samtykker til å ikke få tilgang til tjenestene på noen annen måte enn gjennom grensesnittene som leveres av Frami. 

Begrepet FRAMI, FRAMI-logoen og andre FRAMI-logoer og produkt- og tjenestenavn er de eksklusive varemerkene for, og eies av, Frami Activity AS, og du kan ikke bruke eller vise slike varemerker på noen måte uten Framis skriftlige tillatelse på forhånd. Eventuelle tredjepartsvaremerker eller tjenestemerker som vises på tjenestene er eiendommen til deres respektive eiere. 

Frami forbeholder seg alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt i det overnevnte.   

Ditt Innhold  

Du eier informasjon, data, tekst, programvare, lyd, bilder, video, meldinger, poster, tagger, eller annet materiale som du gjør tilgjengelig i Tjenesten («innhold»), enten det er publisert, privat overført, eller gjennom tredjepart API (F.eks. Foto som er levert via Instagram). Offentlige segmenter og ruter som er laget gjennom tjenesten er ikke ansett som Innhold.  

Du gir Frami Activity AS en ikke-eksklusiv, overførbar, underlisensierbar (sub-licensable), vederlagsfri, verdensomfattende lisens til å bruke, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, lage derivatverk fra, distribuere, offentlig fremføre og fremvise alt av Innhold og navn, brukernavn eller lignende som du publiserer på eller i forbindelse med bruk av Tjenesten i alle medieformat og kanaler hittil kjent eller som fremtidig blir utviklet uten kompensasjon til deg. Denne lisensen ender når du sletter ditt Innhold eller brukerkonto.  

Du forstår og aksepterer at du, og ikke Frami, er fullt ut ansvarlig for alt innhold som du laster opp, publiserer, sender, eller på annen måte gjør tilgjengelig gjennom Tjenesten. Frami gjennomfører ingen rutinemessig overvåking av innhold som publiseres på Tjenesten av andre, og stiller dermed ingen garanti for påliteligheten, integriteten eller kvaliteten av slikt innhold. Vi vil gjøre vårt beste for å fjerne alt innhold som er upassende, støtende, eller misvisende. Frami forbeholder seg enerett og etter eget skjønn, å overvåke, gjemme, nekte, eller fjerne Innhold som strider mot Brukervilkårene eller på annen måte er nektelsesverdig.  

Du forstår at du ved å bruke Tjenesten utsetter deg for en viss risiko for at du kan bli utsatt for innhold som er støtende, uanstendig og kritikkverdig. Frami er ikke under noen omstendighet ansvarlig for innhold, inkludert, men ikke begrenset til, feil i innhold, eller tap eller skade av hvilen som helst art som er hendt som et resultat av bruk av Innholdet som er gjort tilgjengelig gjennom Tjenesten.  

Frami er ikke ansvarlig for, og oppfordrer ikke nødvendigvis til alt innhold som blir publisert i Tjenesten. Dersom ditt Innhold bryter med Brukervilkårene bærer du ethvert ansvar for bruk av Innholdet. Ditt innhold vil ikke være konfidensielt fra vår side i lengre utstrekning enn det som følger av vår Privacy Policy og din privacy controls, og Frami vil ikke være ansvarlig for noen som helst bruk eller deling av ditt Innhold.  

Tjenesten kan gi deg muligheten til å velge bestemt Innhold som du deler eller publiserer på Tjenesten som privat, offentlig eller bare tilgjengelig til bestemte brukere på Tjenesten. Frami vil opprettholde personvernet av slikt Innhold i tråd med dine valg. Imidlertid, dersom du ikke velger å markere ditt innhold som privat eller tilgjengelig for en begrenset gruppe av medlemmer, eller senere endrer slikt innhold til å bli tilgjengelig for alle, så vil du være ansvarlig for følgene av dette. Vennligst les vår Privacy Policy nøye for mer informasjon om hvordan du styrer dine privacy controls.  

Du gir oss tillatelse til å bruke ditt profilnavn, profilbilde og informasjon om dine aktiviteter og handlinger som du har foretatt, inkludert din bruk av produkter, tjenester, enheter, gadgets, wearables, og opplevelser fra tredjepersoner i reklamer, tilbud og andre kommersielle og markedsføringskontekster på Frami Tjenesten uten kompensasjon til deg. Frami kan for eksempel vise dine Frami følgere at du bruker et bestemt produkt, wearables eller tjenester som er tilgjengelig gjennom et merke som har betalt oss for å vise reklame på Frami sin Tjeneste. Du kan tilpasse innstillingene for å hindre at ditt profilnavn og profilbilde blir brukt i markedsføring og reklame.  

Adferd 

Vi forventer at du respekterer Frami sine community standards. Tjenesten er for din personlige og ikke-kommersielle bruk. Du kan ikke modifisere, kopiere, distribuere, vise eller fremføre, reprodusere, publisere, gi lisenser, lage derivatverk av, overføre, eller selge for hvilken som helst kommersiell bruk noe del av Tjenesten, bruke Tjenesten eller få tilgang til Innhold. Du kan ikke bruke Tjenesten, eller assistere eller oppfordre andre til å delta i de følgende forbudte aktiviteter:  

 • Kopiere eller kopiere hvilken som helst del av Tjenesten; 
 • Få tilgang til Tjenesten for å overvåke bruk, ytelse eller funksjonalitet; 
 • Gi tredjeparter tilgang til Tjenesten; 
 • Bruke, kopiere, modifisere, skape derivat verk av, omvendt konstruere, dekompilere eller på annen måte forsøke å hente ut kildekoder til programvaren som styrer Tjenesten eller hvilken som helst annen del av Tjenesten, med mindre det er uttrykkelig avtalt, tillat eller er pålagt av lov eller i alle henseender forhåndsgodkjent av Frami.  
 • Publisering, overføring, distribusjon eller lagring av innhold, materiale, informasjon eller data som: (1) er ulovlig, uanstendig, ærekrenkende, truende, trakasserende, fornærmende eller hatefull, eller som taler for vold; (2) er skadelig for eller forstyrrer tjenestene eller tredjeparts nettverk, utstyr, applikasjoner, tjenester eller nettsteder (f.eks. virus, worms, trojanske hester, etc.); (3) krenker, utvanner, misbruker eller på annen måte krenker ethvert personvern, åndsverk, publisitet eller andre personlige rettigheter, inkludert, uten begrensning, opphavsrett, patenter, varemerker, forretningshemmeligheter eller annen proprietær informasjon (inkludert uautorisert bruk av domenenavn); eller (4) er uredelig eller inneholder falske, villedende eller villedende uttalelser, påstander eller representasjoner (som “phishing”); 
 • Forsøk på å forstyrre, forringe, svekke eller krenke integriteten eller sikkerheten til tjenestene eller datamaskinene, tjenestene, kontoene eller nettverkene til andre parter (inkludert, men ikke begrenset til, “hacking”, “tjenestenektangrep», etc.) , inkludert enhver aktivitet som vanligvis gjøres før en forsøker på å forstyrre sikkerheten, for eksempel skanning, sondering eller annen testing eller sårbarhetsvurderingsaktivitet, eller delta i eller tillate nettverks- eller vertsaktivitet som resulterer i svartelisting eller annen blokkering av FRAMI internettprotokollplass; 
 • Enhver handling som kan være skadelig for mindreårige; 
 • Bruk av et hvilket som helst automatisert system, inkludert, uten begrensning, «roboter», «edderkopper», «offline-lesere» osv., for å få tilgang til tjenestene på en måte som sender flere forespørselsmeldinger til FRAMI enn et menneske med rimelighet kan produsere i samme periode tid ved å bruke en vanlig nettleser; 
 • Å foreta enhver handling som påfører, eller kan pålegge, etter eget skjønn, en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på infrastrukturen vår; 
 • Innsamling eller innsamling av informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar person, inkludert kontonavn og informasjon om brukere av tjenestene, fra tjenestene; 
 • Bruke tjenestene til upassende kommersielle oppfordringsformål; 
 • Tilgang til innhold på tjenestene gjennom annen teknologi eller midler enn de som tilbys eller er autorisert av tjenestene; 
 • Sende til tjenestene eller til Frami all personlig identifiserbar informasjon, unntatt når det er nødvendig for etablering og drift av kontoen din; 
 • Sende til tjenestene eller til Frami all informasjon som kan være beskyttet mot avsløring etter gjeldende lov; 
 • Omgå tiltakene vi kan bruke for å forhindre eller begrense tilgang til tjenestene, inkludert, uten begrensning, funksjoner som forhindrer eller begrenser bruk eller kopiering av innhold eller håndhever begrensninger på bruk av tjenestene eller innholdet dertil; 
 • Brudd på gjeldende lover, lover, forordninger eller forskrifter, eller oppmuntring til oppførsel som kan utgjøre en straffbar handling eller gi opphav til sivilt ansvar; 
 • Fjerne merknader om opphavsrett, varemerker eller andre eiendomsrettigheter som finnes i eller på tjenestene; eller 
 • Utføre enhver form for nettverksovervåking eller kjøre en nettverksanalysator eller pakkesniffer eller annen teknologi for å fange opp, dekode, «mine» eller vise pakker som brukes til å kommunisere mellom Tjenestens servere eller data som ikke er ment for deg. 

Du gis en begrenset, ikke-eksklusiv rett til å lage en teksthyperlenke til tjenestene kun for ikke-kommersiell bruk, forutsatt at en slik lenke ikke fremstiller FRAMI eller noen av dets produkter eller tjenester på en falsk, villedende måte, nedsettende eller på annen måte ærekrenkende, og forutsatt videre at koblingssiden ikke inneholder pornografisk, ulovlig, støtende, trakasserende eller på annen måte støtende materiale. Du gis videre rett til å implementere RSS-feeds som finnes på tjenestene for din personlige, ikke-kommersielle bruk, utelukkende som beskrevet på tjenestene. Vi forbeholder oss retten til å tilbakekalle disse lisensene generelt, eller din rett til å bruke spesifikke lenker eller RSS-feeds, når som helst, med eller uten grunn. 

Du forstår at bruk av visse funksjoner i tjenestene kan kreve at du kjøper tredjeparts utstyr eller materialer (f.eks. GPS-systemer). Selv om FRAMI kan anbefale utstyret eller materialene til visse tredjepartsleverandører, skal FRAMI ikke ha noe ansvar for din anskaffelse eller bruk av tredjeparts utstyr eller materialer og garanterer ikke at tredjeparts utstyr eller materialer vil fungere med tjenestene eller vil være feilfri. 

Du forstår at du er ansvarlig for eventuelle kostnader forbundet med å sende kommunikasjon via enheten din. Du erkjenner herved at du har rett til å kommunisere med dine kontakter via tjenestene. 

Du erklærer og garanterer at: (i) du er autorisert til å opprette kontoen din, enten individuelt eller på vegne av en organisasjon; (ii) du eier innholdet som er lagt ut av deg på eller gjennom tjenestene eller på annen måte har rett til å gi rettighetene og lisensene angitt i disse vilkårene; (iii) publisering og bruk av innholdet ditt på eller gjennom tjenestene ikke krenker, misbruker eller krenker rettighetene til noen tredjepart, inkludert, uten begrensning, personvern- og databeskyttelsesrettigheter, publisitetsrettigheter, opphavsrett, varemerke og/eller andre immaterielle rettigheter; og (iv) du godtar å betale for alle royalties, avgifter og andre penger du skylder på grunn av innhold du legger ut på eller gjennom tjenestene. 

Poeng og Rewards 

Opptjening av Poeng: 

Du opparbeider deg poeng ved å være i aktivitet og ved å fullføre utfordringer («challenges»). Poengene blir tildelt etter et pulsbasert system og forutsetter at du benytter deg av en smartklokke eller annet smart-treningsutstyr som er kompatibel med Tjenesten. Vi opererer med et level-system, hvor du som ny bruker vil begynne på Level 1. 

Du opparbeider deg Poeng hver gang du registrer en ny aktivitet eller gjennomfører Utfordringer.  

Frami forbeholder seg retten til å korrigere Reward-poeng som er godskrevet ved en feil, også i tilfeller hvor feilberegninger skyldes forhold på Framis side, samt bonus opptjent i strid med brukervilkårene eller lov. Retten til korrigering gjelder selv om reward-poengene er brukt før feilen ble oppdaget. 

Hvordan bruke dine Reward-poeng: 

Du vil kunne benytte opptjente Reward-poeng til å utløse Rewards. En Reward består av rabatterte (1-100%) eller gratis varer og tjenester hos våre partnere. Visse Rewards vil kun være tilgjengelig dersom du er høyt nok Level, og vil da stå markert som låst inntil du oppnår høyt nok Level til å åpne Rewarden.  

Når Reward er valgt vil du trekkes det tilsvarende poeng-beløp fra din konto. Frami er ikke ansvarlig dersom Rewarden ikke svarer til dine forventninger. Dersom Reward ikke leveres av tredjepart, vil Frami refundere poengene dersom du dokumenterer at Reward ikke er mottatt.  

Registrering og konto  

Registrering, Brukerkonto og Kontosikkerhet 

Tjenesten er kun ment for personer som er over 15 år eller eldre. Dersom du skulle være under 15 år må dine foreldre eller verge samtykke til en bindene avtale, hvor du viser at dine foreldre eller verge har gjennomgått, forstått og akseptert brukervilkårene på dine vegne.  

For å bruke tjenesten må du registrere deg selv. Du plikter deg herved å; (a) oppgi sann, presis, aktuell, og fullstendig informasjon om deg selv («Brukerdata») og (b) opprettholde og løpende oppdatere denne informasjon. Du godtar at FRAMI kan bruke din informasjon («Brukerdata») til å tilby Tjenester som du har tilgang til og bruker, og som øvrig er fremsatt i disse Brukervilkårene. Dersom du oppgir noe Brukerdata som er ukorrekt eller ufullstendig, eller FRAMI har rimelig grunn til å mistenke at den Brukerdata du har oppgitt er feil eller ufullstendig, forbeholder FRAMI seg retten til å suspendere eller terminere din brukerkonto, eller på andre måter hindre deg i fremtidig bruk av Tjenesten.  

Du er ene- og alene ansvarlig for å sørge for sikkerheten til passordet som er tilknyttet din brukerkonto og for å begrense tilgangen til ditt passord, datamaskin og andre mobile enheter mens du er logget inn i Tjenesten. Du forplikter deg dermed til å sikre at passordet du valgte for kontoen din holdes konfidensielt.  Du aksepterer fullt ansvar for aktiviteter tilknyttet din brukerkonto mens du er logget inn på din datamaskin eller mobile enheter.  

Vi forplikter oss til å bruke rimelige sikkerhetstiltak for å beskytte mot at noen får uautorisert tilgang til din konto. Vi kan imidlertid ikke garantere for en absolutt sikkerhet av din Brukerkonto, ditt innhold, eller personinformasjon som du oppgir, og vi kan ikke garantere at våre sikkerhetsmekanismer vil forhindre dataangrep fra tredje-part «hackere» som ulovlig tilegner seg tilgang til Tjenesten eller dets innhold, herunder Brukerkonto. Dersom du mistenker at noen har uautorisert tilgang til ditt passord og/eller Konto, kontakt FRAMI umiddelbart og gi beskjed om dette. 

Du kan registrere din brukerkonto via tredjepart nettverk, slik som Facebook, Apple eller Google. Dersom du registrerer din brukerkonto gjennom en av disse tredjepart Tjenestene autoriserer du også at FRAMI forhåndsutfyller registreringen og andre relevante informasjonsfelt for din Brukerkonto og/eller til å bruke slik tredjepartsinformasjon for å logge inn til din konto. Du er innforstått med at dersom du velger å koble din Brukerkonto opp mot et tredjepartsnettverk så aksepterer du også brukervilkårene til tredjepart.  

Som følge av at visse Tjenester er koblet opp mot Google Maps API, aksepterer du deres brukervilkår Google Maps/Google Earth Additional Terms of Service (inkludert Google Privacy Policy) i forbindelse med din bruk av slike Tjenester. 

Forbehold  

FRAMI og dets innhold leveres “som det er” uten noen garanti, og er ikke nødvendigvis presis og fullstendig i alle henseender. FRAMI fraskriver seg alle garantier, og ansvar utover det som følger av lov, for informasjon, programvare, produkter, tjenester og innhold, vilkår for handel, helse for et spesifikt formål som måtte fremgå ved bruk av Tjenesten.  

FRAMI stiller ingen garanti for (a) at Tjenesten vil møte dine behov; (b) at ditt innhold vil være tilgjengelig eller at Tjenesten vil bli uavbrutt, punktlig, sikker eller fri for feil; (c) at resultatet kan oppnås gjennom bruk av Tjenesten vil være pålitelig eller presis; (d) at kvaliteten av noen av produktene, tjenestene, informasjonen eller annet material kjøpt eller tilegnet på andre måter gjennom Tjenesten vil møte dine forventninger, og; (e) at alle feil i Tjenesten vil bli rettet.  

Ved å opprette en brukerkonto sier du deg enig i at ingen informasjon eller innhold fra FRAMI og Tjenesten skal tas som medisinske råd. Alt innhold formidlet eller tilgjengelig i Tjenesten, FRAMI, andre brukerkontoer eller tredjeparter gjennom; tekst, bilder, illustrasjoner, grafisk materialet, lyd, video og lyd-video-klipp og andre materialet, skal ikke benyttes i stedet for råd fra din lege eller medisinsk personell. Henvend deg alltid til din lege eller annen medisinsk personell vedrørende spørsmål om din fysiske helse. 

Ved å opprette en brukerkonto sier du deg enig i at dine aktiviteter (inkludert, men ikke begrenset til; sykling, løping, eller å følge en FRAMI treningsplan eller treningsplaner fra andre Brukerkontoer eller tredjeparter tilbudt eller formidlet gjennom Tjenesten), har en viss stadig og betydelig risiko for skade på eiendom, kropp, legeme, liv og at du selv påtar deg all risiko som er tilknyttet disse aktivitetene, selv om de er forsaket av i helhet eller delvis gjennom handling, unnlatelse, eller uaktsomhet av FRAMI eller andre.  

FRAMI påtar seg ikke noe ansvar for inspeksjonen, kontrollen, forberedelsen, eller gjennomføringen av noe løp, konkurranse, Challenge, eller gruppeaktivitet som bruker Tjenesten, inkludert alle som er organisert som en Gruppeadministrator.  

Force majeure 

Skulle det oppstå hendelser utenfor Framis kontroll, eller en situasjon som Frami ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av, kan dette hindre Frami fra å oppfylle sine avtaleforpliktelser, for eksempel ved registrering eller uttak av bonus eller ved kjøp av produkter/tjenester. I slike tilfeller opphører Framis forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.  

Overdragelse av avtalen 

Frami forbeholder seg retten til å helt eller delvis overføre sine rettigheter og plikter overfor deg til et annet selskap som skal drive Frami Tjenesten videre, herunder Poeng og Reward Tjenesten.  

8. Tvister 

Eventuelle konflikter eller krav som måtte oppstå i forbindelse med bruk av Tjenesten reguleres av norsk rett. 

Tvister mellom bruker og FRAMI skal søkes løst i minnelighet. Dersom tvisten ikke lar seg løse ved forhandlinger kan hver av partene bringe tvisten inn for de alminnelige domstoler i Norge med verneting i Oslo Tingrett.